Vệ sinh khuôn máy, chi tiết máy bằng đá khô

Email: vuthu@vietnga.com.vn

Hotline: 0986333880

Ngày đăng: 03/10/2023 - 08:37 AM

Vệ sinh khuôn máy, chi tiết máy bằng đá khô (CO2 trong trạng thái rắn) trong các công ty lốp xe, khuôn mẫu,...

Zalo
Hotline