Tầm nhìn, sứ mệnh

Email: vuthu@vietnga.com.vn

Hotline: 0986333880

Ngày đăng: 28/09/2023 - 03:26 PM

Tầm nhìn : Bằng những khát vọng, mong muốn mang tới khách hàng sản phẩm, dịch vụ chất lượng nhất, Việt Nga phấn đấu trở thành một trong những doanh nghiệp hàng đầu cung cấp về lĩnh vực Khí & Gas công nghiệp.
Sứ mệnh : Thương hiệu được xây dựng từ uy tín và sự khác biệt.

Gía trị cốt lõi

  • Chất lượng sản phẩm và dịch vụ quyết định sự tồn tại của doanh nghiệp.
  • Gia tăng giá trị cho xã hội, khách hàng, người lao động và cổ đông là mục tiêu và động lực của sự phát triển bền vững.
  • Lao động sáng tạo là nền tảng của sự phát triển.
  • Quan hệ hợp tác, chia sẻ, cam kết và thực hiện cam kết là nền tảng văn hóa doanh nghiệp.

Còn người là chìa khóa của thành công

      Con người là tài sản lớn nhất của công ty. Do vậy, chúng tôi luôn quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ quản lý và nhân viên chuyên nghiệp để công ty phát triển bền vững.

Uy tín chất lượng là nền tản phát triển

      Uy tín và chất lượng sẽ tạo nên thương hiệu của Việt Nga, là cơ sở để tồn tại và phát triển lâu dài.

Chất lượng kinh doanh

      Chúng tôi luôn đặt dịch vụ, chất lượng sản phẩm, lấy sự hài lòng của quý khách hàng làm tôn chỉ hành động, công ty chúng tôi luôn có được sự quan tâm, tin tưởng tuyệt đối từ các đối tác lớn và khách hàng trong khu vực.

Phát triển bền vững

       Chúng tôi hiểu rằng, đồng hành cùng sự phát triển của Việt Nga là sự thịnh vượng của quý khách hàng, chúng tôi luôn chào đón sự hợp tác của các đối tác trong và ngoài nước, trên cơ sở chia sẻ lợi ích cùng hướng tới sự phát triển bền vững lâu dài.

Zalo
Hotline